Rensning i samtliga trapphus

2017-01-13

Rensning i samtliga trapphus

 ny-bild-trapphus

Just nu pågår en stor genomgång av samtliga trapphus där vi tar bort ALLT som är brandfarligt material, det vill säga, trapphusen ska vara helt tomma.

Detta är viktigt att det efterlevs då det har med er och husets säkerhet att göra. Den som inte följer dessa lätta regler kommer vi att dels skicka ett varningsbrev till samt debitera 500 kr för varje gång vi hittar något i trapphuset.

Bilden ovan visar ett exempel på hur det kan se ut i vissa trapphus, detta är naturligtvis inte okej och kommer att medföra konsekvenser.