Om oss

Shall Fastigheter AB är ett privat företag som har sitt säte i Stockholm. Bolaget bildades 2013 och har som mål att äga och förvalta bostäder byggda under 1960 och 1970 talet.  Området i Bergsjön var företagets första investering och förvärvades i september 2013. Nästa förvärv blev Malmö Studenthus sedan som förvärvades i september 2014.
Vi har som mål att med närvaro och engagemang ta hand om våra hyresgästerna. Tillsammans skall vi skapa den trygga miljö som är grunden i boendet, bostaden skall alltid upplevas som en trygg bog.

För att åstadkomma detta strävar vi efter att ge våra hyresgäster den hjälp de önskar, återkoppling och information som efterfrågas. Vi vill ha levande områden med goda relationer och gemenskap.
Det nuvarande beståndet består totalt av 837 lägenheter.

843
Nöjda bostad- och lokalhyresgäster

843
lägenheter samt lokaler

2
fastigheter

3
års erfarenhet