Viktig information om ditt förråd!

2016-07-21

Vi har i april i år gått ut med information till er om att vi kontrollerar så samtliga förråd har korrekt markering samt uppfyller de ordningsregler som finns för förråden. Vi har nu kontrollerat samtliga förråd och satt ett hänglås på de förråd som ej följer ordningsregler. Vi vill be er så snart som möjligt boka in en tid med fastighetsskötaren via telefon 031 757 3820 så ni kan kontrollera ifall ert förråd inte uppfyller ordningsreglerna.

Ha en trevlig dag,